Eski snap paketlerini silme

LANG=C snap list --all | while read snapname ver rev trk pub notes; do if [[ $notes = disabled ]]; then sudo snap remove "$snapname" --revision="$rev"; fi; done

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir