Kategori arşivi: Linux

Ubuntu üzerinde ssl bağlantısı ekleme

Certbot ile birkaç adımda web sitelerinize ücretsiz ssl bağlantısı eklemek için.

sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update

sudo apt-get install certbot python3-certbot-apache

sudo certbot --apache

Xnee paketi ile masaüstü otomasyonu

# cnee --record --keyboard --mouse --out-file kbd-rec.xnl --stop-key F2
# cnee --replay --file /home/gunebakan/kbd-rec.xnl --stop-key F2

2 katı hızlı:
# cnee --replay --file /home/gunebakan/kbd-rec.xnl --stop-key F2 –speed-percent 50
2 katı yavaş:
# cnee --replay --file /home/gunebakan/kbd-rec.xnl --stop-key F2 –speed-percent 200