Youtube tan video listesini mp3 olarak indirme

youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 -o "%(title)s.%(ext)s" <url to playlist>
Güncellenmiş:
youtube-dl -i --extract-audio --audio-format mp3 -o "%(playlist_index)s-%(title)s.%(ext)s" '<url to playlist>'

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir