Posts Tagged ‘Linux’

Linux üzerinde belli bir büyüklükten fazla dosyaları listelemek

Salı, Kasım 24th, 2009

find . * -size +1M -exec du -h ‘{}’ \;|sort -n