MySQL Yedekleme / Veri taşıma

Herhangi bir veritabanının veya tablonun çıktısını sql olarak almak için:

mysqldump -u root myDB my_table > my_table.sql

Aldığımız sql dosyasınını geri almak veya başka bir sql server da oluşturmak için:

mysql -u dbuser -p –default-character-set=utf8 myDB < my_table.sql

Tags:

Leave a Reply