MPLEX te “Too many frame drops -exiting” hatası

Cinelerra ile render landığınız ac3 ses ve mpeg video dosyalarını birleştirirken aşağıdaki hatayı mı alıyorsunuz?

#mplex -M -f 8 -r 9999 -o final1.mpg outputs.ac3 outputs.m2v

++ WARN: [mplex] Audio bd: buf=      0 frame=010064 sector=00002556
++ WARN: [mplex] Video e0: buf=   2025 frame=008051 sector=00076013
**ERROR: [mplex] Too many frame drops -exiting

-r parametresi ile output stream i artırın. Yeterince arttırmadıysanız aynı hatayı alabilirsiniz.

–mux-bitrate|-r num
Specify data rate of output stream in kbit/sec
(default 0=Compute from source streams)

#mplex -M -f 8 -r 19999 -o final1.mpg outputs.ac3 outputs.m2v

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir