MySQL de bir sütun üzerindeki bütün satırların çıktısını virgülle ayrılmış olarak almak için SQL örneği.

SELECT GROUP_CONCAT( newspaper_name

SEPARATOR ", ")

FROM newspaper

Leave a Reply