Bütün dosyaları sıfırlama

cat /dev/null | tee *

Leave a Reply