adb shell ile sqlite verilerini sorgulamak

# adb shell
# cd data/data/com.barisefe.gazeteler/databases/
# sqlite3 newspapersdata
sqlite> select * from newspapers;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir