MySQL’de karakter temizleme

Örneğin tablomuzda istemediğimiz ! karakterini baştaki ve sondaki boşluklarla beraber silmek için çalıştırmamız gereken komut:

UPDATE `tablename`
SET `columnname` =
TRIM(REPLACE(columnname,"1",""))

Leave a Reply