Linuxta belli bir tarihten önce değiştirilimiş dosyaları bulma

find . -mtime -1

find . -mtime -1 | xargs tar --no-recursion -czf myfile.tgz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir