Linuxta belli bir tarihten önce değiştirilimiş dosyaları bulma

find . -mtime -1

find . -mtime -1 | xargs tar --no-recursion -czf myfile.tgz

Leave a Reply