Linux’ta avconv ile crop işlemi örneği

Crop the input video to out_w:out_h:x:y.

#avconv -i ornek.mp4 -vf “crop=in_w-995:in_h-101:314:68” cropped.mp4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir