Linux ile bütün alt dizinlerin sizelarını görüntüleme

# du -h --max-depth=1|sort -hr

Leave a Reply