Toplu link kontrolü

httpfile dosyasına kontrol etmek istediğiniz http linklerini girdikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırmak yeterli.

#linklint @@httpfile

Leave a Reply