GWT Compile sırasında hata, Ubuntu Hardy Heron – Java 1.5

Gwt programınızı compile ederken aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşıyorsanız:

$ ./HedeGWT-compile
Compiling module com.mycompany.HedeGWT
Locking assertion failure.  Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb1021767]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0x31) [0xb10218b1]
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0xfd) [0xb10661bd]
#3 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0xb1157dce]
#4 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0xb1141d77]
#5 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0xb1141ef3]
#6 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0x26) [0xb1142136]
#7 [0xb261ebfa]
#8 [0xb2618b3b]
#9 [0xb2618b3b]
#10 [0xb2616219]
#11 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb77cb2bc]
#12 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb78dfed8]
#13 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb77cb0ef]
#14 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so(JVM_DoPrivileged+0x32d) [0xb7828b9d]
#15 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/libjava.so(Java_java_security_AccessController_doPrivileged__Ljava_security_PrivilegedAction_2+0x3d) [0xb75ca30d]
#16 [0xb261e4ab]
#17 [0xb2618a64]
#18 [0xb2616219]
#19 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb77cb2bc]
Locking assertion failure.  Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0xb1021767]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_lock+0x2e) [0xb102181e]
#2 /usr/lib/libX11.so.6 [0xb1065518]
#3 /usr/lib/libX11.so.6(XGetVisualInfo+0x26) [0xb105c0a6]
#4 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0xb11410b9]
#5 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0xb1141303]
#6 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0xb1141fa1]
#7 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0x26) [0xb1142136]
#8 [0xb261ebfa]
#9 [0xb2618b3b]
#10 [0xb2618b3b]
#11 [0xb2616219]
#12 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb77cb2bc]
#13 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb78dfed8]
#14 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so [0xb77cb0ef]
#15 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/client/libjvm.so(JVM_DoPrivileged+0x32d) [0xb7828b9d]
#16 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/libjava.so(Java_java_security_AccessController_doPrivileged__Ljava_security_PrivilegedAction_2+0x3d) [0xb75ca30d]
#17 [0xb261e4ab]
#18 [0xb2618a64]
#19 [0xb2616219]
Compilation succeeded

$ sudo sed -i ‘s/XINERAMA/FAKEEXTN/g’ /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.15/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so

çalıştırıp tekrar compile edin. Bende işe yaradı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir