Archive for the ‘Linux’ Category

Belli bir size dan büyük dosyaları bulmak

Çarşamba, Ocak 25th, 2012

10M dan büyük dosyaları bulmak için kullanılacak komut:

# find . -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $8 ": " $5 }'

Linux’de XBOX 360 iso dosyası açma

Perşembe, Aralık 15th, 2011

XBOX 360 iso dosyasını mount ettiğimde içinde README.txt adlı bir dosya gözüküyor ve içeriği:

This disc contains a “UDF” file system and requires an operating system
that supports the ISO-13346 “UDF” file system specification.

şeklindeydi. Daha sonra

sudo mount -t udf -o loop “assassins_creed_rev.iso” /media/cdrom0
şeklinde mount ederek dosyayı okumaya çalıştım. İçinde bazı dosyalar gözükmeye başladı ama onlarda birkaç MB tutan dizin ve dosyalardı.

Daha sonra extract-xiso projesine denk geldim. İlgili dosyayı indirdikten sonra:

#tar xvf extract-xiso_v2.7_src_110930_by_somski.tar.gz

#make extract-xiso

#sudo chmod +x extract-xiso

#sudo cp extract-xiso /bin/

#extract-xiso <oyunismi>.iso

işlemlerini yaparak xbox 360 oyun isosunu açabiliyorsunuz.

Uzun dosyaları bölme

Pazartesi, Mayıs 16th, 2011

split data.adj -b 1048575 -d data.adj.
split data.noun -b 1048575 -d data.noun.
split data.verb -b 1048575 -d data.verb.
split index.noun -b 1048575 -d index.noun.
split index.sense -b 1048575 -d index.sense.

Toplu dosya ismi değiştirme

Pazar, Kasım 28th, 2010

$ ls
com.barisefe.argentinanewspapers-0.5-AD.ods com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT06.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-ICON.png com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT07.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-MAH.png com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT10.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT01.png com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-THUMB.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT02.png com.barisefe.barisnewspapers-AD-SHOT01.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT03.png com.barisefe.barisnewspapers-AD-SHOT08.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT04.png com.barisefe.barisnewspapers-AD-SHOT09.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT05.png org.freedictionary-2.3.1-AD.apk
$ rename -v ‘s/com.barisefe.barisnewspapers-(.*)\.png$/com.barisefe.hedenewspapers-$1\.png/’ *.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-ICON.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-ICON.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-MAH.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-MAH.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT01.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT01.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT02.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT02.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT03.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT03.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT04.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT04.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT05.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT05.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT06.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT06.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT07.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT07.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-SHOT10.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT10.png
com.barisefe.barisnewspapers-0.5-AD-THUMB.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-THUMB.png
com.barisefe.barisnewspapers-AD-SHOT01.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-AD-SHOT01.png
com.barisefe.barisnewspapers-AD-SHOT08.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-AD-SHOT08.png
com.barisefe.barisnewspapers-AD-SHOT09.png renamed as com.barisefe.hedenewspapers-AD-SHOT09.png
$ ls
com.barisefe.argentinanewspapers-0.5-AD.ods com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT06.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-ICON.png com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT07.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-MAH.png com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT10.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT01.png com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-THUMB.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT02.png com.barisefe.hedenewspapers-AD-SHOT01.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT03.png com.barisefe.hedenewspapers-AD-SHOT08.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT04.png com.barisefe.hedenewspapers-AD-SHOT09.png
com.barisefe.hedenewspapers-0.5-AD-SHOT05.png org.freedictionary-2.3.1-AD.apk
$

Fotograflarda Toplu olarak Tarih/Zaman Değiştirme

Cumartesi, Nisan 10th, 2010

Fotograflardaki tarihleri 1 gün ileri almak için komut:
#jhead -ta+24:00 IMG_*.jpg

ffmpeg ile dönüştürme işlemi

Çarşamba, Mayıs 6th, 2009
ffmpeg ile elinizdeki video yu basitçe pal-dvd formatına dönüştürmek 
istiyorsanız:

# ffmpeg -i kitty.flv -target pal-dvd -aspect 4:3 kitty.mpg

yazmanız yeterli.

MPLEX te “Too many frame drops -exiting” hatası

Salı, Nisan 7th, 2009

Cinelerra ile render landığınız ac3 ses ve mpeg video dosyalarını birleştirirken aşağıdaki hatayı mı alıyorsunuz?

#mplex -M -f 8 -r 9999 -o final1.mpg outputs.ac3 outputs.m2v

++ WARN: [mplex] Audio bd: buf=      0 frame=010064 sector=00002556
++ WARN: [mplex] Video e0: buf=   2025 frame=008051 sector=00076013
**ERROR: [mplex] Too many frame drops -exiting

-r parametresi ile output stream i artırın. Yeterince arttırmadıysanız aynı hatayı alabilirsiniz.

–mux-bitrate|-r num
Specify data rate of output stream in kbit/sec
(default 0=Compute from source streams)

#mplex -M -f 8 -r 19999 -o final1.mpg outputs.ac3 outputs.m2v

VPS Hosting’de Guaranteed RAM, Max RAM Sorgulama

Pazartesi, Eylül 1st, 2008
 grep oomguarpages /proc/user_beancounters  \
  | awk '{s=$2;t=$3;u=$4; {print "VPS Memory Usage\nCurrent Held: " s/204.8 \
    "MB\nMax Held: " t/204.8 "MB\nBarrier: "u/204.8"MB" }}'

Komutunu çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki şekilde VPS (Virtual Private Server) ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

VPS Memory Usage
Current Held: 1516.18MB
Max Held: 1549.78MB
Barrier: 639.805MB

Linux’ta toplu olarak dosya isimlerindeki karakteri değiştirme

Salı, Temmuz 22nd, 2008

Amacım

1-2-3.jpg
3-4-5.jpg
6-7.jpg

gibi dosyaları komut satırından (shell script degil) tek bir satır ile değiştirmek. Su ana kadar bulabildigim en yakın komut:

# ls * | sed ‘s/\(.*\)-\(.*\)/mv “\1-\2” “\1_\2″/g’ | sh

oldu. Buda her seferinde en sondaki – karakteri replace ediyor.

Ubuntu’da ses kaybı

Cuma, Temmuz 18th, 2008

Bazen Ubuntu işletim sistemi yüklü bilgisayarımda ses problemi yaşıyorum. Eğer sizde aynı problemi yaşıyorsanız:

#sudo lsof | grep snd

ile sound device i kullanan process leri bulup

#sudo kill <process number>

ile öldürüp tekrar sese kavuşabilirsiniz.